Kurs na zysk
Copy

Kopiuj tekst

Kurs na zysk

Półroczny okres inwestycji, gwarancja kapitału i mechanizm naliczający odsetki z dnia na dzień – Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs to nowa propozycja MultiBanku dla inwestorów. Subskrypcja produktu opartego o kurs EUR/PLN potrwa do 19.01.2009r.

Przeszacowanie wartości złotówki w 2007 i pierwszej połowie 2008 roku poskutkowało odbiciem i wzrostem kursów walut w końcówce roku. Na przykład, historyczna zmienność 3-miesięczna kursu EUR/PLN wzrosła w tym okresie o prawie 356% (z 5,7% w grudniu 2007 do 26% w grudniu 2008). Szczególnie mocne osłabienie złotówki na przełomie 2008/2009 spowodowane było również kumulacją pesymistycznych informacji z gospodarki polskiej i światowej. Na początku tego roku mamy więc do czynienia z sytuacją odwrotną do tej z początku roku ubiegłego – obecnie wartość polskiej waluty jest w pewnym stopniu niedoszacowana.

- Pozwala to przypuszczać, że amplituda wahań osiągnęła swoje maksimum i będzie w najbliższych miesiącach wygasać, dlatego przygotowaliśmy krótkoterminowy produkt, który generuje zysk w wysokości min. 9,5% za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN będzie utrzymywał się w przedziale +/- 0,15 PLN od wartości z dnia rozpoczęcia inwestycji. – mówi Daniel Wrzesiński, Menadżer Centrum Oszczędzania w MultiBanku. –
Biorąc pod uwagę spodziewane dalsze obniżki stóp procentowych i ich wpływ na oprocentowanie tradycyjnych depozytów, zysk wypracowany przez Dobry Kurs może być bardzo atrakcyjny dla inwestora.

Jego zaletą jest również elastyczność i krótki horyzont inwestycyjny. – dodaje.  

Okres zapadalności lokaty to 6-miesięcy. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Dobry Kurs uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP podczas 125 dni roboczych w okresie od 20.01.09 do 16.07.09. Oprocentowanie maksymalne wyniesie nie mniej niż 9,5% w skali roku i naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN znajduje się w określonym przedziale. Dolna granica przedziału będzie równa fixingowi NBP EUR/PLN z dnia otwarcia lokaty minus 0,15 PLN, natomiast górną ustala się na poziomie fixing NBP EUR/PLN + 0,15 PLN. Szerokość przedziału wyniesie zatem 0,30 PLN.

Jeżeli w trakcie trwania lokaty wystąpią dni, w których kurs EUR/PLN znajdzie się poza kreślonym przedziałem, wówczas nie będą one brane pod uwagę przy naliczaniu odsetek. Produkt daje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji.

Informacje dodatkowe:

Nazwa produktu: Lokata Inwestycyjna Dobry Kurs

Minimalna wartość inwestycji: 5 tys. PLN

Okres subskrypcji: 09.01 – 19.01.2009 r.

Okres inwestycji: 6 miesięcy

Instrument bazowy: kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP

Zysk z inwestycji:  

Kwota lokaty · X · n/N

gdzie:

n – liczba dni w okresie obserwacji, w których fixing NBP EUR/PLN będzie wyższy niż IP - 0,15 PLN i niższy niż IP + 0,15 PLN. Pierwszym dniem obserwacji kursu jest dzień 20.01.2009. Ostatnim dniem obserwacji kursu jest dzień 16.07.2009.

IP – wartość aktywa bazowego w dniu 20.01.2009

N – liczba dni roboczych w okresie lokaty, stanowiąca bazę do obserwacji  kursu. N = 125

X – wysokość oprocentowania za okres lokaty. Według danych rynkowych z dnia 06.01.2009 wartość ta wyniosłaby 5,40%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 20.01.2009 i będzie nie niższa niż 4,75%. 
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.