Finałowa Gala innowacyjności – ogłoszenie wyników Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm