Grupa mBanku zarobiła 285 mln zł w III kwartale 2018.

Grupa mBanku zarobiła 285 mln zł w III kwartale 2018.

Trzeci kwartał 2018 r. mBank zamknął rekordowymi dochodami podstawowymi. Bank koncentrował się na wzroście organicznym i ekspansji biznesowej.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na wynik Grupy mBanku w III kwartale były:

  • Stabilne dochody na poziomie 1 210,0 mln zł (+0,1%) w porównaniu do II kwartału, dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek (+5,6% w ujęciu kwartalnym), który zrekompensował niższy wynik prowizyjny i pozostałe przychody.
  • Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 531,5 mln zł.
  • Spadek odpisów na kredyty do poziomu 185,1mln zł (koszty ryzyka wyniosły 82 punkty bazowe w porównaniu do 99 punktów bazowych kwartał wcześniej).
  • Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem II kwartału w wysokości 103,4 mln zł.
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 603,2 tys. (+94,8 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2018 roku) oraz wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 23 327 klientów (+393 klientów w porównaniu końca czerwca 2018 roku).
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2018 roku wyniosła 91,3 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,7 mld zł (1,9 %). Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek zwiększyła się o 2,5%.Wartość zobowiązań wobec klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 4,6 mld zł (4,7%) do kwoty 102,4 mld zł, w tym o 3,0 mld wobec korporacji i o 1,8 mld wobec klientów detalicznych.  W wyniku tych zmian wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku wyniósł 89,1%.
Zmiany w wypracowanych wynikach wpłynęły na wskaźniki zwrotu na kapitale:
  • ROE netto na poziomie 8,2% (wobec 8,3% w II kwartale 2018 roku);
  • ROA netto na poziomie 0,78% (wobec 0,83% w II kwartale 2018 roku).
Z kolei poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w III kwartale 2018 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za I połowę 2018 roku). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 roku wyniósł 20,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 17,3%.
Powiązane artykuły