Konferencja prasowa - ogłoszenie wyników finansowych Grupy BRE Banku za 3Q2006