Zgoda Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku na nabycie akcji BRE Banku Hipotecznego