MultiBank  wprowadził nowe korzystniejsze oprocentowania lokat dla Klientów Klubu  Aquarius