Wynik finansowy Grupy BRE Banku i Banku po dwóch kwartałach 2002 r.