Działania  podejmowane w celu zwiększenia efektywności oraz poprawienia konkurencyjności  BRE Banku