Wartość wniosków złożonych w ramach Planów Finansowych przekroczyła 1,26 mld zł